deelnemers

deelnemers

Rob van der Hoeven

Bad Trip to Hippie Kingdom

Met de hallucinogene titel Bad Trip to Hippie Kingdom verwijst kunstenaar Rob van der Hoeven naar de over elkaar heen buitelende waandenkbeelden die zich al eeuwenlang met de regelmaat van de klok manifesteren op het mondiale cultureel-economisch-politieke speelveld. Veel van deze waandenkbeelden – en de eruit voortvloeiende daden – gaan gepaard met een overdaad aan onderdrukking en destructie. Opmerkelijk is dat deze totalitaire activiteiten cultureel en economisch zinvol blijken te zijn – niet doordat ze het totalitaire systeem versterken, maar doordat ze een tegenbeweging in het leven roepen die de ondergang van het kwaad bewerkstelligt en een nieuwe toekomst in het vooruitzicht stelt. Ter herinnering richt men monumenten op.

 

Copernicus’ Celestial Drum